Strike Force One

Pravidlá hry Strike Force One

Strike Force One je hrou z rodiny bojových hier a simuluje vymyslenú bitku Sovietov a Američanov o kontrolu nad západonemeckými mestami odohrávajúcu sa v 70. rokoch 20. storočia.

Hra sa hrá štyri kolá, v každom najskôr prebieha ťah sovietskeho hráča, potom ťah amerického hráča a po ňom nasleduje ďalšie kolo.

Cieľom sovietskeho hráča je mať na konci štvrtého kola obsadené aspoň dve mestá. Mesto je obsadené, pokiaľ sa na ňom nacháďza hráčova jednotka. Američan vyhráva vtedy, keď sa Sovietovi nepodarí jeho cieľ splniť.

Hráčov ťah sa delí na dve fázy: pohybovú a bojovú. Počas pohybovej fázy hráč môže pohnúť každou zo svojich jednotiek o maximálne štyri políčka (hexy). Pokiaľ si to hráč neželá, tak sa nemusí pohnúť žiadnou zo svojich jednotiek a preskočiť priamo do útočnej fázy.

Ďalšie pravidlá sú len kvôli úplnosti, nie je potrebné ich ovládať, keďže ich dodržiavanie kontroluje hra samotná. Avšak, odporúčame si ich prečítať, aby ste predišli rôznym prekvapeniam počas hrania.

Pravidlá pohybu

Hráč nemôže vstupovať na hex obsahujúci lesný terén, alebo nepriateľskú jednotku.

Keď sa hráč začne hýbať jednotkou, musí jej pohyb dokončiť skôr, než si vyberie inú jednotku na pohyb. Nie je možné sa napríklad pohnúť o dva hexy, potom sa hýbať inou jednotkou a opäť sa vrátiť k pôvodnej a dokončiť jej pohyb.

Je možné sa hýbať cez hex obsahujúci inú vlastnú jednotku, ale nie je možné na tomto hexe pohyb ukončiť.

Šesť susedných hexov jednotky sa nazýva zóna kontroly. Predstavuje územie, ktoré je do istej miery "kontrolované" danou jednotkou.

Pokiaľ počas pohybu vstúpi vaša jednotka do zóny kontroly nepriateľskej jednotky, jej pohyb okamžite končí a jednotka sa nesmie pohnúť ďalej.

Pokiaľ vaša jednotka začína pohyb v zóne kontroly nepriateľskej jednotky, nemôže hneď vstúpiť do hexu, ktorý je opäť v zóne kontroly súpera. Avšak, je možné súperovu zónu kontroly opustiť a potom do nej opäť vstúpiť.

Pokiaľ správne umiestnite svoje jednotky, môže sa stať, že súper nebude mať so svojou jednotkou žiadnu možnosť pohybu.

Pravidlá boja

Pohybová fáza končí buď automaticky po ukočení pohybu všetkých vašich jednotiek alebo po kliknutí na tlačidlo "Ukonči pohybovú fázu". Po jej skončení nasleduje pre aktívneho hráča jeho bojová fáza, kedy môže útočiť na súperove jednotky

Zaútočiť môžete iba na jednotky, ktoré sú v bezprostrednom susedstve vašich jednotiek.

Na jednu súperovu jednotku môžete zaútočiť jednou alebo viacerými vašimi jednotkami. Podmienkou je len to, aby všetky jednotky susedili so svojím cieľom a boli schopnú útoku.

Jednotka je schopná útoku, pokiaľ v tomto kole ešte neútočila a susedí s cieľom, na ktorý sa ide útočiť.

Počas kola je možné každou svojou jednotkou útočiť iba jedenkrát.

Počas kola sa dá na jednu súperovu jednotku útočiť maximálne jedenkrát. Je však možné útočiť naraz viacerými jednotkami.

Čím jednotiek útočí na jeden cieľ, tým sú lepšie šance na úspech.

Útok môže mať štyri možné výsledky:

V prípade, že obrancova jednotka bola v súboji zničená, alebo sa stiahla, útočník má možnosť jednou z útočiacich jednotiek obsadiť práve uvoľnený hex.

Tabuľka výsledkov súbojov

Výsledok súboja sa určuje podľa počtu útočiacich jednotiek a podľa čísla, ktoré spadlo na tzv. útočnej kocke. Možné výsledky sú zapíšané v nasledovnej tabuľke:

Hod kockou Počet útočiacich jednotiek
1 2 3 4 5 6
1 ústup obrancu ústup obrancu obranca zničený obranca zničený obranca zničený obranca zničený
2 ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu obranca zničený obranca zničený obranca zničený
3 ústup útočníka ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu obranca zničený obranca zničený
4 ústup útočníka ústup útočníka ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu obranca zničený
5 ústup útočníka ústup útočníka ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu
6 útočník zničený ústup útočníka ústup útočníka ústup obrancu ústup obrancu ústup obrancu